برای مسیر پیش رو هزار و یک راه میبینم و بی نهایت برای هرکدوم تو دلم هیجان زده میشم ولی مشکل اینجاست که نمیتونم همه را تجربه کنم.  برای لحظه برای مکان برای اکنون برای اینجا هیجان داشتی؟ اره زیاد . خیلی خیلی زیاد. 
برای همه روزهای آینده اگه میجنگم پس احتمالا بدست میارم کم یا زیاد ولی بالاخره میاد. وقت کمه. خیلی کمه. شایدم منم که زیاد میخوام. منم که حریص شدم به تجربه کردن منم که معتاد شدم به چالش های جدید. آره فک کنم این مخدر جدیدم باشه و خب چه اشکالی داره. بذار ببینیم چی میشه