من رو رفیقم یه حساب رفاقت باز میکنم. ازش توقع عجیب غریبی ندارم. حالا بهترین راه برای بستن این حساب اینه که طرف دهنشو باز کنه هرچی دلش میخواد بم بگه. گند بزنه به هرچی بوده تاحالا . متهمت کنه به ناحق... بعدش دیگه تمومه . دیگه اون اعتماده رفته. میبخشم چون اهل تلافی نیستم ولی دوباره اعتماد نمیکنم چون احمق نیستم.