امروز 12 تیر مصادف با یه شروع پر انرژی برای بودن برای شدن برای رهایی از سکون:)))))))))))

الکی مثلا من خیلی خوفم :)))