بعضی از ادما هستن گدایی ترحم میکنند. میونه ی خوبی با این ادما ندارم. اخه مومن ، انسان، تو که وجودت عزت نفسه د خب اگه این عزت و نفسو خورد کنی چی میمونه ازت. نکن. با خودت همچین نکن.... خودت هیچی به اطرافیانت رحم کن.. همه ی غرور و عزت نفستو میذاری زیر پات که چی؟ که یه احمق علنی بیاد جار بزنه که "وای فلانی عشق منه .جون منه." از همین دری وریا بگه که کنتور هم که نداره .ارارجیف میبافه که اگه پاش بیوفته تو سخت ترین شرایط برات تره هم خورد نمیکنه... بعد حالا بیای یقه ی دوست و اشنا را بگیری که چرا شما دم به دقیه به من نمیگین "عزیزم الهی فدات شم؟؟؟ "دخب اگه اون چشم ها را باز میکردی که میدی کی تو شرایط سخت وایساد و شد سنگ صبورت. کی از خودش زد که حواسش به رفیقش باشه.. کی حماقت کرد و نشست پیش تو درد و دل کرد و تو اومدی توی جمع هوار و داد زدی که "اره فلانی اینجوریه . فلانی خیلی بدبختی که اینجوری. بابا دم معرفتت گرم که هر چی تونستی گفتی و بعد دست گذاشتی رو نقطه ضعفم. میدونی نامردی کردی؟ میدونی زدی له کردی؟ برو خوش باش . ادمی نیستم که هر لحظه خودمو به کسی اثبات کنم.اگه باورم نداری. اگه نمبینی .اگه فقط به 4تا کلمه که از دهن هر کی دربیاد میری دنبالش.. شرمنده من نیستم...

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان و دگران وای به حال دگران      (شهریار)

پ.ن 1: راسی تو که میدونسیتی من اینجوریم . چیشد پس که انتظارت چیز دیگه ای بود؟

پ.ن2: خودتی