چیزهای ساده چیزهای مهمی هستند .

حداقل تو جهان بینی من چیزهای بدیهی و ساده خیلی چیزهای مهم و بنیادی هستند. 

مثلا من به وضعیت درها اهمیت میدم . اگه به جایی وارد بشم و در نیمه باز باشه وقتی داخل شدم هم سعی میکنم در تو همون زاویه باشه . اگه دری باز هست باز میذارم و اگر دری بسته باشه اینجا دیگه موضع یکم سخت میشه .

من توقع دارم که وقتی وارد حریم خصوصی کسی نمیشم بقیه هم وارد حریم خصوصی من نشن . من متنفرم از این که وقتی دارم کتابی را میخونم همکلاسیم بیاد کتاب را بگیره از دستم یه بررسی بکنه و بعد اراجیف تحویل من بده . 

برای همین عادت کتاب خوندن تو اتوبوس را ترک کردم که نشم ادم شوآف.

هیچی دیگه . همینا. همین چیزهای کوچیک دلزدگی میاره . گوشه گیری میاره . فرار میاره . همین چیزهای کوچیک رفتار را شکل میده برای همینه که من به چیزهای کوچیک حساسیتم بیشتره. اخه سر مسائل بزرگ که میشه خیلیا بلدن یه سری جمله حفظ شده را فریاد بزنند تا بشن ادم ِ خوب قضیه .

+ این ادم های الکی. این رابطه های الکی . این شعارهای الکی