از خیلی وقت پیش . از خیلی خیلی خیلی وقت پیش برنامه چابهار را گذاشته بودم برای بین دو ترم حالا اما یارِ گرمابه و گلستان میخواد بره فرانسه و اون یکی یارِ کوه میخواد بره کرمانشاه و فعالیت جهادی و معلمی و مدرسه و خلاصه بازسازی اوضاع در حد توان (با یکی دیگه از بچه ها که اون خودش کورده و بر اوضاع منطقه واقف) 
حالا من میمونم و تصمیم به رفتن تنهایی به چابهار و یا سرکردن تو غرب . :/
سلطان جهان به چنین روز به گِل است://