از هر سفری که برمگیردم یه مهسای دیگه متولد میشه! یه مهسای مستقل تر و مهسا تر!

این سفر از 7 شب پنجشنبه 19ام شروع شد تا 9صبح پنجشنبه26ام. از اصفهان به بندرعباس و بعد هرمز و قشم و بعد هنگام و دوباره قشم و بندرعباس و در نهایت دوباره اصفهان.

هرمز فراموش ناشدنی بود! 

غروب ساحل تک درخت (عکس از یکی از همسفران)

غروب روی صخرهای دره مجسمه ها ( عکس بذارم مزه اش میره. خودتون برید ببینید. یه کم هم صخره نوردی داره و خب مراتب احتیاط را هم رعابت کنید:))

دره مفنق

تجربه هیچهایک هم تجربه جالبی بود. از اسکله کندالو تا قشم را هیچهایکی رفتیم. بحث هزینه و پولش نبود، بحث اشنا شدن با ادم های مختلف فارغ از یه رابطه پولی و مادی بود. شنیدن تجربه هاشون و گفتگو درباره معیشت مردم تو قشم و صحبت با اون راننده اهل میناب و حتی صحبت از چابهار و خیلی چیزهای دیگه...

هنگام هم جزیره ویژه ای بود.

ساحل خنیزی

همونجا 1کیلومتر اونورتر

همونجا 3کیلومتر اونورتر

این سفر یک هفته ای چیزی حدود 280تومن هزینه داشت!

توصیه ام اینه که اگه هرمز رفتین ، حتما ساندویچ کوسه و ماهی مرکب را هم امتحان کنید. مزه جالبی میده!