اگه شب امتحانه و خوابتون میاد و بعد از اینکه عبارات قشنگی نثار روح خودتون کردید که ترم 9 پا شدید رفتید یه درس اختیاری و اضافه بر 140 واحد کارشناسی گرفتید و تازه پیش‌نیاز درس هم قبلاً پاس نکردید و درست حسابی هم درس را تو طول ترم نخوندید؛

پیشنهاد رادیو ‌خرت و پرت به شما این است که بر کف اتاق خود را بیاندازید و تا جایی که نفس و بازو یاری میدهد شنا بروید و این گونه خود را بیدار نگه دارید و امید داشته باشید که با یه شات اسپرسو قبل از امتحان به یاری و لطف خدا خواب نخواهید بود.

واقعا درس اضافه گرفتنت چی بود آخه مهسا جون :/