با یه دوستی هم نشستیم  داریم دیوان حافظ را ربط میدیم به فیلم ماتریکس و نتیجه میگیریم که کلا تو شبیه سازی می زی ایم! (حال استمراری از مصدر زیستن چی میشه؟ )


میخوام بگم:

شما بخوای  رَد بدی  بادیوان حافظ هم رَد  میدی حتی!