ادامه کد پایان نامه ام بدون اغراق واقعا 3 روز بیشتر کار نداره بعد همین 3 روز را من کش میدم هی و در این دوهفته هی میپیچونم! چرا؟ چون نمیخوام تموم بشه. چون اگه تموم بشه نوشتن کلش هم بیشتر از یک هفته زمان نمیبره و بعدش من واقعا نمیدونم قراره چیکار کنم. هیچ ایده ای ندارم که مهر قراره دقیقا چیکار کنم و حالا حدس بزن چی؟ دارم برای یه سامراسکول خیلی باحال اپلای میکنم که فقط 30 نفر پذیرش داره و عمرا اگه اکسپت بشم و کل اسکول هم یه دو هفته ای از وسط مرداد را طول میکشه. 
شهریور برام دقیقا اون نقطه تکینگی است که نوری ازش بیرون نمیاد، نمیبینمش، نمیشناسمش، ایده ای براش ندارم و نمیدونم قراره چی بشه. 3تا پلن موازی را دارم پیش میبرم و این 3 تا انقدر درهم تنیده شدن که برنامه ریزی و اولویت بندی را برام خیلی مبهم کردند.
واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم من از تموم کردن وضعیت فعلی شونه خالی میکنم چون برای وضعیت بعدی آماده نیستم