اگر تا خر این هفته این تسک را تموم کنم واقعا خوب میشه.
اگر یادم بمونه که 8 تا ایمیل هفته بعد را بشینم بنویسم و اسکجول کنم که در زمان مناسب بره که همکار گرامی ببینه و پشت گوش نندازه و جواب بده واقعا خوب میشه.
اهان همین مسئله زمان بندی! 
ببین سباستین شما باید خیلی ظرافت به خرج بدی وقتی داری با انسان ها تعامل میکنی. مثلا باید حواست بشه که تو اوج شلوغی به طرف ایمیل ندی که اونم یادش بره و بعد مجبور بشی ریمایندر بزنی و خود اون طرف شرمنده میشه و خودت هم حس خوبی نداری. حالا این وسط وقتی با 15 نفر کار داری باید باهوش باشی و با تعامل با این آدم ها سعی کنی زمان هایی که سرشون خلوت تره را دربیاری و ایمیل هات را اون زمان ها بفرستی.
باورت نمیشه که کار کردن چقدر از این ریزه کاری ها داره! کارکردن هیچوقت درمورد تکنیک نیست کارکردن درمورد برطرف کردن تعارض هاست.